Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 10 xuất bản ngày 10/03/2016: 14 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  29/02/2016

Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND v/v hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp năm 2016

trang 03
  07/03/2016

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND v/v ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016.

từ trang 04 đến trang 10
  07/03/2016

Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ.

từ trang 11 đến trang 17
  03/02/2016

Quyết định số 307/QĐ-UBND v/v đính chính Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về một số định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ.

từ trang 18 đến trang 23
  29/02/2016

Kế hoạch số 659/KH-UBND tổ chức chiến dịch tiêm phòng vắc xin Sởi - Rubella cho nhóm tuổi 16 - 17 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

từ trang 24 đến trang 34
  02/02/2016

Quyết định số 285/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ.

từ trang 35 đến trang 37
  04/02/2016

Quyết định số 325/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”.

từ trang 38 đến trang 39
  17/02/2016

Quyết định số 337/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ.

từ trang 40 đến trang 55
  25/02/2016

Quyết định số 384/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Phú Thọ.

từ trang 56 đến trang 57
  26/02/2016

Quyết định số 407/QĐ-UBND v/v kiện toàn lại Ban chỉ đạo Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014 - 2020.

từ trang 58 đến trang 59
  04/03/2016

Thông báo số 14/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu tại buổi kiểm tra, làm việc với UBND huyện Đoan Hùng liên quan đến việc sạt lở bờ sông Chảy theo phản ánh của cơ quan truyền thông.

từ trang 60 đến trang 61
  07/03/2016

Quyết định số 444/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Phú Thọ.

từ trang 62 đến trang 63
  07/03/2016

Quyết định số 451/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm và Xuất khẩu lao động tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020.

từ trang 64 đến trang 65
  08/03/2016

Thông báo số 17/TB-UBND kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Minh Châu về giải quyết ý kiến kiến nghị của nhân dân phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì liên quan đến việc thu phí qua cầu Hạc Trì.

từ trang 66 đến trang 67