UBND huyện Tam Nông ban hành 11 văn bản

  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  09/10/2006

Chỉ thị 11/CT-UBND về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm giữ gìn ANTT, bảo vệ Hội nghị APEC lần thứ 14

  17/10/2006

Chỉ thị 12/CT-UBND về việc tổ chức luyện tập khu vực phòng thủ huyện năm 2006

  18/10/2006

Chỉ thị 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, mua bán, chế biến gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm và dừng ấp nở thủy cầm

  05/04/2007

Chỉ thị 05/2007/CT-UBND về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII năm 2007

  27/04/2007

Quyết định 281/2007/QĐ-UBND v/v Ban hành kế hoạch của UBND huyện thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2007 - 2010

  04/05/2007

Chỉ thị 08/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo thi hành án dân sự

  21/04/2008

Chỉ thị 03/2008/CT-UBND về việc quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn huyện Tam Nông

  31/12/2008

Quyết định 1854/QĐ-UBND v/v ban hành quy chế công tác văn thư và lưu trữ

  05/03/2010

Chỉ thị 02/2010/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện

  30/10/2014

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND quyết định số: 08/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ.

  28/01/2015

Quyết định 02/2015/QĐ- UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015.