Quyết định 444/QĐ-UBND

Trích yếu: v/v kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Phú Thọ.
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 07/03/2016
Có hiệu lực từ: 07/03/2016
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 10 ngày 10/03/2016
(từ trang 62 đến trang 63)
Tổng số trang: 02
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365