Quyết định 307/QĐ-UBND

Trích yếu: v/v đính chính Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về một số định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ.
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 03/02/2016
Có hiệu lực từ: 03/02/2016
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 10 ngày 10/03/2016
(từ trang 18 đến trang 23)
Tổng số trang: 06
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365