UBND huyện Cẩm Khê ban hành 13 văn bản

  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  17/05/2006

Chỉ thị 05/2006/CT-UBND v/v tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

  19/05/2006

Chỉ thị 07/CT-UBND về việc khắc phục sai phạm, tăng cường các biện pháp quản lý sử dụng đất theo Luật Đất đai

  16/06/2006

Chỉ thị 10 /2006/ CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006

  26/07/2006

Quyết định 879/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Cẩm Khê

  30/10/2006

Chỉ thị 15/2006/CT-UBND về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt I năm 2007

  14/11/2006

Quyết định 1470/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của Uỷ ban nhân dân với ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Khê

  11/12/2006

Quyết định 19/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác PCCC mùa hanh khô năm 2006 - 2007

  02/05/2007

Quyết định 428/2007/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2007 - 2010 của huyện Cẩm Khê

  02/05/2007

Quyết định 429/2007/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy Cẩm Khê về công tác phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2007 - 2010

  20/08/2007

Chỉ thị 11/2007/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008

  24/01/2008

Chỉ thị 03/2008/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế, xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008

  06/05/2008

Chỉ thị 06/2008/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2008

  28/01/2013

Quyết định 172/2013/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND – UBND huyện Cẩm Khê ban hành đến ngày 31/12/2012 hết hiệu lực pháp luật