Quyết định 451/QĐ-UBND

Trích yếu: v/v kiện toàn Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm và Xuất khẩu lao động tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020.
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 07/03/2016
Có hiệu lực từ: 07/03/2016
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 10 ngày 10/03/2016
(từ trang 64 đến trang 65)
Tổng số trang: 02
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365