Tổng tập Công báo năm 2015

Các số Công báo đã xuất bản
  Số 15  ngày 29/12 16 văn bản
  Số 14  ngày 27/11 20 văn bản
  Số 13  ngày 08/10 14 văn bản
  Số 12  ngày 04/09 14 văn bản
  Số 11  ngày 13/08 20 văn bản
  Số 10  ngày 22/07 12 văn bản
  Số 09  ngày 07/07 14 văn bản
  Số 08  ngày 14/05 8 văn bản
  Số 07  ngày 09/04 16 văn bản
  Số 06  ngày 26/02 23 văn bản
  Số 05  ngày 06/02 1 văn bản
  Số 04  ngày 04/02 30 văn bản
  Số 03  ngày 02/02 3 văn bản
  Số 02  ngày 30/01 1 văn bản
  Số 01  ngày 29/01 19 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo
211 văn bản gồm 82 văn bản quy phạm pháp luật và 129 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo
  Tháng 1-2015 20 văn bản
  Tháng 2-2015 57 văn bản
  Tháng 4-2015 16 văn bản
  Tháng 5-2015 8 văn bản
  Tháng 7-2015 26 văn bản
  Tháng 8-2015 20 văn bản
  Tháng 9-2015 14 văn bản
  Tháng 10-2015 14 văn bản
  Tháng 11-2015 20 văn bản
  Tháng 12-2015 16 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành
  Hội đồng nhân dân tỉnh 34 văn bản
  Uỷ ban nhân dân tỉnh 46 văn bản
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 78 văn bản
  HĐND huyện Cẩm Khê 10 văn bản
  HĐND huyện Đoan Hùng 16 văn bản
  HĐND huyện Lâm Thao 12 văn bản
  HĐND huyện Tam Nông 2 văn bản
  UBND huyện Tam Nông 1 văn bản
  HĐND huyện Thanh Ba 12 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực
  An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 1 văn bản
  Cải cách hành chính 1 văn bản
  Chế độ - Chính sách 9 văn bản
  Chính sách - Xã hội 1 văn bản
  Chính sách xã hội 8 văn bản
  Công nghệ thông tin 1 văn bản
  Đất đai 4 văn bản
  Đất đai - Nhà ở 1 văn bản
  Đầu tư 1 văn bản
  Địa giới hành chính 1 văn bản
  Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác 5 văn bản
  Giáo dục - Đào tạo 7 văn bản
  Giao thông - Xây dựng 2 văn bản
  Giao thông vận tải 3 văn bản
  Kế hoạch - Chương trình 2 văn bản
  Khiếu nại - Tố cáo 1 văn bản
  Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông 1 văn bản
  Kinh tế - Xã hội 1 văn bản
  Lĩnh vực khác 1 văn bản
  Môi trường 1 văn bản
  Nông - Lâm - Thủy sản 2 văn bản
  Nông nghiệp 5 văn bản
  Phát triển kinh tế xã hội 8 văn bản
  Phát triển nhà và đô thị 1 văn bản
  Phòng chống thiên tai bão lụt 2 văn bản
  Quốc phòng 2 văn bản
  Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế 9 văn bản
  Sức khỏe cộng đồng - Y tế 5 văn bản
  Tài chính - Giá cả 2 văn bản
  Tài nguyên - Khoáng sản 1 văn bản
  Thuế - Phí và lệ phí 6 văn bản
  Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí 2 văn bản
  Tổ chức - Bộ máy 4 văn bản
  Tổ chức bộ máy nhà nước 50 văn bản
  Văn hóa - Thể thao - Du lịch 1 văn bản