Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 08 + 09 xuất bản ngày 01/06/2009: 40 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  25/05/2009

Quyết định số 1097/2009/QĐ-UBND v/v hủy bỏ Quyết định số 1022/QĐ-UBND, ngày 24/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về duyệt điều chuyển 6.000 triệu đồng tại Quyết định số 582/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh để hỗ trợ dự án rừng quốc gia Đền Hùng

trang 06
  25/05/2009

Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ diễn tập năm 2009

từ trang 07 đến trang 08
  05/05/2009

Quyết định số 1082/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Phú Thọ"

từ trang 09 đến trang 11
  07/05/2009

Quyết định số 1114/QĐ-UBND về việc quy định mức thu thủy lợi phí và tiền nước của các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 12 đến trang 15
  13/05/2009

Quyết định số 1182/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê đến năm 2020

từ trang 16 đến trang 21
  15/05/2009

Quyết định số 1195/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa đến năm 2020

từ trang 22 đến trang 28
  19/05/2009

Quyết định số 1235/QĐ-UBND v/v Duyệt đối tượng, số lượng, mức trợ giá và giá bán giống lúa lai, lúa nguyên chủng, lúa chất lượng cao vụ mùa năm 2009

từ trang 29 đến trang 31
  25/05/2009

Quyết định số 1304/QĐ-UBND v/v duyệt Đề án hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2013

từ trang 32 đến trang 35
  25/05/2009

Quyết định số 1305/QĐ-UBND v/v duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2010

từ trang 36 đến trang 40
  28/05/2009

Quyết định số 1339/QĐ-UBND v/v điều chỉnh giá bán giống lúa lai nhị ưu số 7, nhị ưu số 838 vụ mùa năm 2009

trang 41
  08/05/2009

Chỉ thị số 08/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2009

từ trang 42 đến trang 44
  06/05/2009

Quyết định số 1089/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương

trang 45
  06/05/2009

Quyết định số 1095/QĐ-UBND v/v phân bổ kinh phí cho các mặt hàng trợ giá, trợ cước năm 2009

từ trang 46 đến trang 48
  06/05/2009

Quyết định số 1098/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ công chức

trang 49
  06/05/2009

Quyết định số 1099/QĐ-UBND v/v tiếp nhận bổ sung có thời hạn chức vụ Phó Chánh thanh tra tỉnh Phú Thọ

trang 50
  08/05/2009

Quyết định số 1129/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Phú Thọ

trang 51
  13/05/2009

Quyết định số 1163/QĐ-UBND về việc duyệt phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 để thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên

từ trang 52 đến trang 59
  14/05/2009

Quyết định số 1186/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ quay vòng của dự án AID – COOP

từ trang 60 đến trang 61
  15/05/2009

Quyết định số 1203/QĐ-UBND về việc giao bổ sung biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp năm 2009

trang 62
  15/05/2009

Quyết định số 1205/QĐ-UBND v/v duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi hồ Dộc Giang - Phai Ngà, huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ

từ trang 63 đến trang 65
  19/05/2009

Quyết định số 1236/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động mất việc làm tỉnh Phú Thọ

từ trang 66 đến trang 67
  20/05/2009

Quyết định số 1244/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, nhiệm kỳ 2004 - 2011

từ trang 68 đến trang 69
  21/05/2009

Quyết định số 1258/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí, hỗ trợ và tái định cư công trình: Khu tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc thị xã Phú Thọ

từ trang 70 đến trang 71
  21/05/2009

Quyết định số 1259/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí, hỗ trợ và tái định cư công trình: Nâng cấp, cải tạo đường Tây Cốc - Hà Lương, huyện Đoan Hùng (đợt 2)

từ trang 72 đến trang 73
  21/05/2009

Quyết định số 1261/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí, hỗ trợ và tái định cư công trình: Khu tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Minh Côi, huyện Hạ Hòa

từ trang 74 đến trang 75
  21/05/2009

Quyết định số 1262/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí, hỗ trợ và tái định cư công trình: Khu tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao

từ trang 76 đến trang 77
  21/05/2009

Quyết định số 1264/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí, hỗ trợ và tái định cư công trình: Khu tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Thanh Xá, huyện Thanh Ba

từ trang 78 đến trang 79
  21/05/2009

Quyết định số 1265/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí, hỗ trợ và tái định cư công trình: Khu tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì

từ trang 80 đến trang 81
  21/05/2009

Quyết định số 1266/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí, hỗ trợ và tái định cư công trình: Khu tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Hùng Lô, thành phố ViệtTrì (đợt 9)

từ trang 82 đến trang 83
  21/05/2009

Quyết định số 1267/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí, hỗ trợ và tái định cư công trình: Khu tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Kim Đức, thành phố Việt Trì

từ trang 84 đến trang 85
  22/05/2009

Quyết định số 1272/QĐ-UBND v/v Trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến \

từ trang 86 đến trang 97
  22/05/2009

Quyết định số 1278/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ phụ trách Ban Dân tộc tỉnh

trang 98
  22/05/2009

Quyết định số 1279/QĐ-UBND về việc nghỉ công tác điều hành Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

trang 99
  22/05/2009

Quyết định số 1284/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Khu tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Xuân Áng và xã Quân Khê, huyện Hà Hòa

từ trang 100 đến trang 101
  22/05/2009

Quyết định số 1285/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Khu tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa

từ trang 102 đến trang 103
  25/05/2009

Quyết định số 1306/QĐ-UBND v/v duyệt dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình: Tu bổ, gia cố và nâng cấp tuyến đê tả, đê hữu sông Bứa kết hợp đường giao thông, thuộc huyện Tam Nông (Bổ sung đợt 2)

từ trang 104 đến trang 105
  25/05/2009

Quyết định số 1307/QĐ-UBND v/v duyệt dự toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư xây dựng công trình: Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ, vở sông tuyến đê hữu sông Lô tại xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì

từ trang 106 đến trang 107
  25/05/2009

Quyết định số 1308/QĐ-UBND v/v duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư điều chỉnh, bổ sung dự án: Cải tạo, nâng cấp đường vùng chậm lũ đoạn thị trấn Thanh Sơn - Bến Ngọc (đoạn Bến Ngọc - La Phù) thuộc địa bàn các xã: Tinh Nhuệ, Lương Nha, huyện Thanh Sơn (bổ sung lần 1)

từ trang 108 đến trang 109
  28/05/2009

Quyết định số 1337/QĐ-HĐND về diện tích tưới, tiêu và kinh phí miễn thu thủy lợi phí năm 2008

từ trang 110 đến trang 111
  31/12/2008

Quyết định số 1854/QĐ-UBND v/v ban hành quy chế công tác văn thư và lưu trữ

từ trang 112 đến trang 115