Quyết định 1195/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa đến năm 2020
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 15/05/2009
Có hiệu lực từ: 15/05/2009
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 08 + 09 ngày 01/06/2009
(từ trang 22 đến trang 28)
Tổng số trang: 07
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365