Quyết định 1308/QĐ-UBND

Trích yếu: v/v duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư điều chỉnh, bổ sung dự án: Cải tạo, nâng cấp đường vùng chậm lũ đoạn thị trấn Thanh Sơn - Bến Ngọc (đoạn Bến Ngọc - La Phù) thuộc địa bàn các xã: Tinh Nhuệ, Lương Nha, huyện Thanh Sơn (bổ sung lần 1)
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 25/05/2009
Có hiệu lực từ: 25/05/2009
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 08 + 09 ngày 01/06/2009
(từ trang 108 đến trang 109)
Tổng số trang: 02
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365