Quyết định 1082/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc phê duyệt "Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Phú Thọ"
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 05/05/2009
Có hiệu lực từ: 05/05/2009
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 08 + 09 ngày 01/06/2009
(từ trang 09 đến trang 11)
Tổng số trang: 03
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365