Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 13 xuất bản ngày 26/04/2016: 13 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  08/04/2016

Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Hùng Vương

từ trang 03 đến trang 06
  22/04/2016

Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

từ trang 07 đến trang 12
  22/04/2016

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

từ trang 13 đến trang 22
  14/03/2016

Thông báo số 19/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn huyện Tam Nông

từ trang 23 đến trang 26
  17/03/2016

Thông báo số 23/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy về việc giải quyết các nội dung liên quan đến việc thực hiện chủ trương thanh lý mô hình trồng thử nghiệm cây cao su tại xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê

từ trang 27 đến trang 28
  24/03/2016

Thông báo số 30/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Kế San tại buổi kiểm tra công tác điều trị nghiện các dạng chất thuốc phiện bằng Methadone tại Trung tâm y tế dự phòng huyện Phù Ninh và Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh

từ trang 29 đến trang 32
  19/04/2016

Thông báo số 36/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Việt Trì về việc thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng Khu liên hợp thể dục, thể thao tỉnh Phú Thọ

từ trang 33 đến trang 34
  24/03/2016

Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ luyện tập, diễn tập năm 2016

từ trang 35 đến trang 37
  08/04/2016

Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng ở khu vực nông thôn chưa có Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 38 đến trang 40
  19/04/2016

Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2016

từ trang 41 đến trang 45
  18/03/2016

Quyết định số 624/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh Phú Thọ.

từ trang 46 đến trang 48
  24/03/2016

Quyết định số 675/QĐ-UBND v/v duyệt mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại và chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

từ trang 49 đến trang 50
  13/04/2016

Quyết định số 834/QĐ-UBND về việc quy định số lượng, tiêu chuẩn cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016 - 2020

từ trang 51 đến trang 53