Quyết định 675/QĐ-UBND

Trích yếu: v/v duyệt mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại và chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 24/03/2016
Có hiệu lực từ: 24/03/2016
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 13 ngày 26/04/2016
(từ trang 49 đến trang 50)
Tổng số trang: 02
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365