Chỉ thị 06/CT-UBND

Trích yếu: về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2016
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 19/04/2016
Có hiệu lực từ: 29/04/2016
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 13 ngày 26/04/2016
(từ trang 41 đến trang 45)
Tổng số trang: 05
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365