Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 06 xuất bản ngày 26/05/2013: 23 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  30/05/2013

Quyết định số 05 /2013/QĐ-UBND v/v duyệt điều chỉnh phương án quy hoạch trạm bơm tiêu Đoan Hạ (huyện Thanh Thủy) và trạm bơm tiêu Dậu Dương (huyện Tam Nông)

từ trang 04 đến trang 05
  03/06/2013

Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 06 đến trang 13
  11/06/2013

Quyết định số 07 /2013/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 14 đến trang 27
  03/05/2013

Quyết định số 1076 /QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc - Slovakia tỉnh Phú Thọ

từ trang 28 đến trang 29
  17/05/2013

Quyết định số 1193/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 tỉnh Phú Thọ

từ trang 30 đến trang 32
  20/05/2013

Quyết định số 1227/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Phú Thọ

từ trang 33 đến trang 34
  21/05/2013

Quyết định số 1239/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

từ trang 35 đến trang 36
  21/05/2013

Quyết định số 1258/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức

từ trang 37 đến trang 38
  21/05/2013

Thông báo số 52/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Kế San tại buổi làm việc với Sở Xây dựng và Trường Đại học Hùng Vương về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Chung cư sinh viên thành phố Việt Trì và dự án xây dựng Khu ký túc xá sinh viên trường Đại học Hùng Vương

từ trang 39 đến trang 43
  27/05/2013

Quyết định số 1273/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ

từ trang 44 đến trang 45
  27/05/2013

Quyết định số 1275/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ

từ trang 46 đến trang 47
  27/05/2013

Quyết định số 1276/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

từ trang 48 đến trang 49
  27/05/2013

Quyết định số 1278/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

từ trang 50 đến trang 51
  30/05/2013

Thông báo số 53/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 tỉnh Phú Thọ

từ trang 52 đến trang 54
  31/05/2013

Quyết định số 1349/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Phú Thọ

từ trang 55 đến trang 64
  04/06/2013

Quyết định số 1377/QĐ-UBND về việc điều động công tác, bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ

từ trang 65 đến trang 66
  05/06/2013

Quyết định số 1394/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Thọ

từ trang 67 đến trang 72
  06/06/2013

Quyết định số 1415/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo 127 tỉnh Phú Thọ

từ trang 73 đến trang 74
  06/06/2013

Quyết định số 1419/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

từ trang 75 đến trang 76
  06/06/2013

Quyết định số 1422/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

từ trang 77 đến trang 78
  10/06/2013

Thông báo số 55/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Kế San tại buổi làm việc với Sở Xây dựng về triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 79 đến trang 82
  12/06/2013

Quyết định số 1458/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

từ trang 83 đến trang 84
  13/06/2013

Quyết định số 1477/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ, công chức

từ trang 85 đến trang 86