Quyết định 05 /2013/QĐ-UBND

Trích yếu: v/v duyệt điều chỉnh phương án quy hoạch trạm bơm tiêu Đoan Hạ (huyện Thanh Thủy) và trạm bơm tiêu Dậu Dương (huyện Tam Nông)
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 30/05/2013
Có hiệu lực từ: 09/06/2013
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 06 ngày 26/05/2013
(từ trang 04 đến trang 05)
Tổng số trang: 02
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365