Thông báo 53/TB-UBND

Trích yếu: kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 tỉnh Phú Thọ
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 30/05/2013
Có hiệu lực từ: 30/05/2013
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 06 ngày 26/05/2013
(từ trang 52 đến trang 54)
Tổng số trang: 03
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365