Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 16 xuất bản ngày 31/12/2006: 15 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  08/12/2006

Quyết định số 3410/2006/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2007

từ trang 04 đến trang 13
  08/12/2006

Quyết định số 3411/2006/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007

từ trang 14 đến trang 26
  13/12/2006

Quyết định số 3438/2006/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2007

từ trang 27 đến trang 90
  28/12/2006

Quyết định số 3627/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh số lượng, nâng mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và khu dân cư; nâng mức hỗ trợ tiền lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp đồng tại xã, phường, thị trấn

từ trang 91 đến trang 92
  27/12/2006

Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ Đông xuân 2006 - 2007

từ trang 93 đến trang 95
  28/12/2006

Quyết định số 3617/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Phú Thọ

từ trang 96 đến trang 99
  17/12/2006

Chỉ thị số 20/CT-UBND v/v tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và cúm A (H5N1) ở người

từ trang 100 đến trang 102
  26/12/2006

Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007

từ trang 103 đến trang 105
  06/12/2006

Quyết định số 3387/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe Hùng Vương

từ trang 106 đến trang 107
  12/12/2006

Quyết định số 3425/QĐ-UBND v/v thành lập Trường Năng khiếu thể dục - thể thao tỉnh Phú Thọ

từ trang 108 đến trang 109
  12/12/2006

Quyết định số 3428/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh

trang 110
  20/12/2006

Quyết định số 3515/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

trang 111
  20/12/2006

Quyết định số 3516/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ

trang 112
  20/12/2006

Quyết định số 3517/QĐ-UBND về việc kéo dài thời hạn chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ

trang 113
  20/12/2006

Quyết định số 3518/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ

trang 114