Chỉ thị 21/CT-UBND

Trích yếu: về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ Đông xuân 2006 - 2007
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 27/12/2006
Có hiệu lực từ: 27/12/2006
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 16 ngày 31/12/2006
(từ trang 93 đến trang 95)
Tổng số trang: 03
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365