Chỉ thị 20/CT-UBND

Trích yếu: v/v tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và cúm A (H5N1) ở người
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 17/12/2006
Có hiệu lực từ: 27/12/2006
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 16 ngày 31/12/2006
(từ trang 100 đến trang 102)
Tổng số trang: 03
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365