Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 03 xuất bản ngày 28/02/2013: 23 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  04/02/2013

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013

từ trang 05 đến trang 10
  28/01/2013

Quyết định số 172/2013/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND – UBND huyện Cẩm Khê ban hành đến ngày 31/12/2012 hết hiệu lực pháp luật

từ trang 11 đến trang 12
  24/01/2013

Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý I năm 2013

từ trang 13 đến trang 14
  29/01/2013

Quyết định số 264/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 15 đến trang 18
  05/02/2013

Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ diễn tập năm 2013

từ trang 19 đến trang 20
  28/01/2013

Quyết định số 231/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ, thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Phú Thọ

trang 21
  29/01/2013

Quyết định số 249/QĐ-UBND v/v duyệt kế hoạch diện tích tưới, tiêu miễn thủy lợi phí cho các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn tỉnh năm 2013

từ trang 22 đến trang 34
  29/01/2013

Quyết định số 251/QĐ-UBND v/v Duyệt phương án hỗ trợ thiệt hại trên diện tích đất bị xô bồi ngập úng do Khu công nghiệp Thụy Vân tại xã Thụy Vân, xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 2012

từ trang 35 đến trang 65
  01/02/2013

Quyết định số 326/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Phú Thọ

trang 66
  01/02/2013

Quyết định số 356/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

trang 67
  01/02/2013

Quyết định số 358/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Phú Thọ, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

trang 68
  01/02/2013

Quyết định số 359/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

trang 69
  01/02/2013

Quyết định số 368/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế, kiêm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

trang 70
  01/02/2013

Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công th¬ơng tỉnh Phú Thọ

trang 71
  01/02/2013

Quyết định số 388 /QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

trang 72
  05/02/2013

Quyết định số 389/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm, phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh, nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 73
  08/02/2013

Quyết định số 414/QD-UBND v/v Ban hành quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

từ trang 74 đến trang 82
  19/02/2013

Quyết định số 418/QĐ-UBND về việc công nhận bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành; Uỷ viên Ban Thường vụ; Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Phú Thọ

trang 83
  21/02/2013

Quyết định số 459/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ

từ trang 84 đến trang 86
  23/02/2013

Quyết định số 480/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ

từ trang 87 đến trang 88
  26/02/2013

Quyết định số 496/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ,

từ trang 89 đến trang 90
  28/02/2013

Quyết định số 512/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm thông tin tư liệu thanh tra trực thuộc Thanh tra tỉnh Phú Thọ

từ trang 91 đến trang 92
  04/02/2013

Thông báo số 12/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Việt Trì và một số nội dung liên quan

từ trang 93 đến trang 95