Quyết định 249/QĐ-UBND

Trích yếu: v/v duyệt kế hoạch diện tích tưới, tiêu miễn thủy lợi phí cho các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn tỉnh năm 2013
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 29/01/2013
Có hiệu lực từ: 29/01/2013
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 03 ngày 28/02/2013
(từ trang 22 đến trang 34)
Tổng số trang: 13
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365