Quyết định 414/QD-UBND

Trích yếu: v/v Ban hành quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 08/02/2013
Có hiệu lực từ: 08/02/2013
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 03 ngày 28/02/2013
(từ trang 74 đến trang 82)
Tổng số trang: 09
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365