Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 06 xuất bản ngày 09/03/2023: 6 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  24/02/2023

Quyết định số 386/QĐ-UBND Về việc công nhận các xã: Thanh Hà, Đồng Xuân - huyện Thanh Ba đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

từ trang 02 đến trang 03
  06/03/2023

Quyết định số 429/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

từ trang 04 đến trang 51
  06/03/2023

Quyết định số 443/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án phân bổ gạo cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP Học kỳ II năm học 2022-2023

từ trang 52 đến trang 56
  06/03/2023

Quyết định số 446/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 57 đến trang 131
  06/03/2023

Quyết định số 447/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 132 đến trang 139
  06/03/2023

Quyết định số 456/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

từ trang 140 đến trang 148