Quyết định 443/QĐ-UBND

Trích yếu: V/v phê duyệt phương án phân bổ gạo cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP Học kỳ II năm học 2022-2023
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 06/03/2023
Có hiệu lực từ: 07/03/2023
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 06 ngày 09/03/2023
(từ trang 52 đến trang 56)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365