Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 06 xuất bản ngày 04/03/2021: 9 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  01/03/2021

Quyết định số .02/2021/QĐ-UBND Quy định cụ thể thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 02 đến trang 03
  22/02/2021

Quyết định số 419/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đợt 1 năm 2021 (Dự án Khu nhà ở đô thị phía Bắc xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì)

từ trang 04 đến trang 11
  22/02/2021

Quyết định số 421/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đợt 2 năm 2021 (Dự án Khu nhà ở đô thị Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa

từ trang 12 đến trang 19
  22/02/2021

Quyết định số 424/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đợt 3 năm 2021 (Dự án Khu nhà ở tại Khu Lèn, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập)

từ trang 20 đến trang 27
  22/02/2021

Quyết định số 429/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

từ trang 28 đến trang 30
  23/02/2021

Quyết định số 438/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với 06 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu vực thuộc địa bàn huyện Cẩm Khê: khu Đồng Cây Côm, thị trấn Cẩm Khê; khu Bắc Tiến 01 (Đồng Cát) và khu Gò Cột Điện - Bến Phà (Bắc Tiến 01), xã Phú Lạc; khu Đồng Tâm, thị trấn Cẩm Khê; Đồng Phiêng, khu Cổng 2, xã Minh Tân; khu Gò Làng Trung (Đập Cây Gáo), xã Sơn Tình; Gò Đồn, xã Xương Thịnh và Gò Bông - Dộc Heo, thị trấn Cẩm Khê

từ trang 31 đến trang 33
  24/02/2021

Quyết định số 442/QĐ-UBND Về việc cấp hỗ trợ kinh phí xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2021 (Đợt 1)

từ trang 34 đến trang 37
  25/02/2021

Quyết định số 447/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ (lần 1)

từ trang 38 đến trang 41
  02/03/2021

Quyết định số 467/QĐ-UBND Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ, phiên bản 2.0

từ trang 42 đến trang 248