Quyết định 438/QĐ-UBND

Trích yếu: Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với 06 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu vực thuộc địa bàn huyện Cẩm Khê: khu Đồng Cây Côm, thị trấn Cẩm Khê; khu Bắc Tiến 01 (Đồng Cát) và khu Gò Cột Điện - Bến Phà (Bắc Tiến 01), xã Phú Lạc; khu Đồng Tâm, thị trấn Cẩm Khê; Đồng Phiêng, khu Cổng 2, xã Minh Tân; khu Gò Làng Trung (Đập Cây Gáo), xã Sơn Tình; Gò Đồn, xã Xương Thịnh và Gò Bông - Dộc Heo, thị trấn Cẩm Khê
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 23/02/2021
Có hiệu lực từ: 24/02/2021
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 06 ngày 04/03/2021
(từ trang 31 đến trang 33)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365