Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 13 xuất bản ngày 31/12/2019: 7 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  13/12/2019

Chỉ thị số 10/CT-UBND Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020

từ trang 02 đến trang 05
  25/12/2019

Chỉ thị số 11/CT-UBND Về việc tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 06 đến trang 11
  25/12/2019

Quyết định số 3366/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 12 đến trang 22
  31/12/2019

Quyết định số 3499/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp xã

từ trang 23 đến trang 24
  31/12/2019

Quyết định số 3501/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

từ trang 25 đến trang 27
  31/12/2019

Quyết định số 3498/QĐ-UBND Về việc công nhận các xã, phường, thị trấn năm 2019 (đợt 2) đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020

từ trang 28 đến trang 30
  31/12/2019

Chỉ thị số 12/CT-UBND V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

từ trang 31 đến trang 39