Chỉ thị 11/CT-UBND

Trích yếu: Về việc tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 25/12/2019
Có hiệu lực từ: 26/12/2019
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 13 ngày 31/12/2019
(từ trang 06 đến trang 11)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365