Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 08 xuất bản ngày 18/01/2016: 19 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  06/01/2016

Quyết định số 15/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Phú Thọ

từ trang 04 đến trang 06
  08/01/2016

Quyết định số 44/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị xã Tân Phú, huyện Tân Sơn giai đoạn 2015-2020

từ trang 07 đến trang 13
  13/01/2016

Quyết định số 75/QĐ-UBND về việc xếp loại đường tỉnh để xác định giá cước vận tải đường bộ

từ trang 14 đến trang 17
  31/12/2015

Quyết định số 3425/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 - 2020

từ trang 18 đến trang 19
  31/12/2015

Quyết định số 3429/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ

trang 20
  31/12/2015

Quyết định số 3437/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Phú Thọ

từ trang 21 đến trang 22
  05/01/2016

Chỉ thị số 01/CT-UBND v/v tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

từ trang 23 đến trang 27
  06/01/2016

Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân - 2016 tỉnh Phú Thọ

từ trang 28 đến trang 30
  06/01/2016

Quyết định số 14/QĐ-UBND về việc ban hành Tiêu chí đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “ Cộng đồng học tập”, và “Đơn vị học tập” giai đoạn (2016-2020) của tỉnh Phú Thọ

từ trang 31 đến trang 37
  07/01/2016

Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 38 đến trang 39
  11/01/2016

Quyết định số 51/QĐ-UBND v/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ tỉnh Phú Thọ

từ trang 40 đến trang 41
  13/01/2016

Quyết định số 76/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh Phú Thọ

từ trang 42 đến trang 43
  15/01/2016

Quyết định số 116/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ.

từ trang 44 đến trang 45
  15/01/2016

Quyết định số 117/QĐ-UBND v/v sáp nhập Bệnh viện Phục hồi chức năng vào Bệnh viện Y dược cổ truyền thành Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ

từ trang 46 đến trang 48
  24/12/2015

Nghị quyết số 87/2015/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách cấp huyện năm 2015

trang 49
  24/12/2015

Nghị quyết số 88/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

từ trang 50 đến trang 56
  24/12/2015

Nghị quyết số 89/2015/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách huyện, phương án phân bổ chi ngân sách cấp huyện năm 2016

từ trang 57 đến trang 75
  24/12/2015

Nghị quyết số 90/2015/NQ-HĐND về kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020

từ trang 76 đến trang 85
  24/12/2015

Nghị quyết số 91/2015/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp, chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016

từ trang 86 đến trang 89