Quyết định 14/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc ban hành Tiêu chí đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “ Cộng đồng học tập”, và “Đơn vị học tập” giai đoạn (2016-2020) của tỉnh Phú Thọ
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 06/01/2016
Có hiệu lực từ: 06/01/2016
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 08 ngày 18/01/2016
(từ trang 31 đến trang 37)
Tổng số trang: 07
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365