Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 11 xuất bản ngày 30/11/2013: 16 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  26/11/2013

Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 04 đến trang 06
  27/11/2013

Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định một số điểm cụ thể về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 07 đến trang 13
  31/10/2013

Quyết định số 2778/QĐ-UBND về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ.

từ trang 14 đến trang 19
  15/11/2013

Quyết định số 2938/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2020

từ trang 20 đến trang 26
  29/10/2013

Quyết định số 2732/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

từ trang 27 đến trang 28
  30/10/2013

Quyết định số 2757/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

từ trang 29 đến trang 34
  30/10/2013

Quyết định số 2758/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

từ trang 35 đến trang 43
  13/11/2013

Quyết định số 2916/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Phú Thọ

từ trang 44 đến trang 45
  13/11/2013

Quyết định số 2918/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

từ trang 46 đến trang 47
  14/11/2013

Quyết định số 2931/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND huyện Thanh Ba, nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 48
  14/11/2013

Quyết định số 2937/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

từ trang 49 đến trang 50
  19/11/2013

Quyết định số 2968/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý nông, lâm sản và thủy sản tỉnh, thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Phú Thọ

từ trang 51 đến trang 52
  27/11/2013

Quyết định số 3041/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ, công chức

từ trang 53 đến trang 54
  27/11/2013

Quyết định số 3049/QĐ-UBND quy định khoảng cách và địa bàn để xác định đối tượng học sinh trung học phổ thông thuộc tỉnh Phú Thọ được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ -TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

từ trang 55 đến trang 56
  01/11/2013

Thông báo số 96/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Kế San tại buổi làm việc với Quỹ tu bổ Đền Hùng

từ trang 57 đến trang 59
  15/10/2013

Quyết định số 9488/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố Việt Trì.

từ trang 60 đến trang 85