Thông báo 96/TB-UBND

Trích yếu: kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Kế San tại buổi làm việc với Quỹ tu bổ Đền Hùng
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác
Ngày ban hành: 01/11/2013
Có hiệu lực từ: 01/11/2013
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 11 ngày 30/11/2013
(từ trang 57 đến trang 59)
Tổng số trang: 03
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365