Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 07 xuất bản ngày 26/07/2013: 26 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  15/07/2013

Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Phú Thọ

từ trang 05 đến trang 10
  15/07/2013

Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND quy định mức thu phí và tỷ lệ (%) phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô được để lại cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 11 đến trang 13
  15/07/2013

Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm học 2013 - 2014

từ trang 14 đến trang 15
  15/07/2013

Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận và Chi hội trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư

từ trang 16 đến trang 17
  15/07/2013

Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc thu, quản lý, sử dụng một số loại quỹ xã hội, nhân đạo, từ thiện và một số khoản huy động các tổ chức, nhân dân đóng góp hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 18 đến trang 21
  28/06/2013

Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu thủy lợi phí và tiền nước của các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 22 đến trang 30
  15/07/2013

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Đức Thiện

từ trang 31 đến trang 32
  15/07/2013

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016

từ trang 33 đến trang 34
  15/07/2013

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND phê chuẩn nhu cầu bổ sung biên chế công chức năm 2014

từ trang 35 đến trang 37
  15/07/2013

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2014

từ trang 38 đến trang 40
  15/07/2013

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2013 đối với các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2014

từ trang 41 đến trang 43
  15/07/2013

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ

từ trang 44 đến trang 45
  17/07/2013

Chỉ thị số 07/CT-UBND về tăng cường quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 46 đến trang 49
  12/07/2013

Quyết định số 1745/QĐ-UBND về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý III năm 2013

từ trang 50 đến trang 51
  14/06/2013

Quyết định số 1485/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

trang 52
  14/06/2013

Quyết định số 1486/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

trang 53
  14/06/2013

Quyết định số 1487/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

trang 54
  24/06/2013

Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức

từ trang 55 đến trang 56
  25/06/2013

Quyết định số 1574/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

từ trang 57 đến trang 58
  25/06/2013

Quyết định số 1578/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

từ trang 59 đến trang 60
  27/06/2013

Quyết định số 1586/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

từ trang 61 đến trang 62
  27/06/2013

Quyết định số 1589/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ

từ trang 63 đến trang 64
  05/07/2013

Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

từ trang 65 đến trang 73
  05/07/2013

Quyết định số 1688/QĐ-UBND về việc điều động, luân chuyển cán bộ, công chức

từ trang 74 đến trang 75
  08/07/2013

Quyết định số 1689/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Thanh Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 2016

từ trang 76 đến trang 77
  15/07/2013

Quyết định số 1764/QĐ-UBND v/v duyệt điều chỉnh, bổ sung diện tích cấp bù, miễn thủy lợi phí cho các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn tỉnh năm 2012

từ trang 78 đến trang 94