Chỉ thị 06/CT-UBND

Trích yếu: về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 05/07/2013
Có hiệu lực từ: 05/07/2013
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 07 ngày 26/07/2013
(từ trang 65 đến trang 73)
Tổng số trang: 09
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365