Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 02 xuất bản ngày 28/01/2013: 28 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  25/12/2012

Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

từ trang 05 đến trang 09
  25/12/2012

Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển du lịch thành phố Việt Trì đến năm 2020

từ trang 10 đến trang 13
  25/12/2012

Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp và chương trình hoạt động giám sát của HĐND thành phố năm 2013

từ trang 14 đến trang 16
  25/12/2012

Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Việt Trì khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 17
  25/12/2012

Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Việt Trì khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 18
  26/12/2012

Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND1 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

từ trang 19 đến trang 23
  26/12/2012

Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách huyện Cẩm Khê năm 2013

từ trang 24 đến trang 27
  26/12/2012

Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2013

từ trang 28 đến trang 31
  26/12/2012

Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp HĐND huyện năm 2013

từ trang 32 đến trang 34
  26/12/2012

Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013

từ trang 35 đến trang 36
  26/12/2012

Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

từ trang 37 đến trang 42
  26/12/2012

Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ Ngân sách cấp huyện năm 2013

từ trang 43 đến trang 46
  26/12/2012

Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013

từ trang 47 đến trang 49
  26/12/2012

Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013

từ trang 50 đến trang 51
  26/12/2012

Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện Đoan Hùng giai đoạn 2012 - 2020

từ trang 52 đến trang 58
  26/12/2012

Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Đoan Hùng đến năm 2020

từ trang 59 đến trang 66
  11/01/2013

Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện Hạ Hòa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

trang 67
  16/01/2013

Thông báo số 08/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy tại buổi làm việc với Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo Xây dựng - Địa ốc Việt Hân về tiến độ triển khai thực hiện dự án Khu đô thị Sinh thái - Du lịch nghỉ dưỡng - Thể thao Tam Nông

từ trang 68 đến trang 70
  17/01/2013

Quyết định số 126/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Công thương tỉnh Phú Thọ

trang 71
  17/01/2013

Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Khu Di tích ‘lịch sử Đền Hùng, kiêm Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

trang 72
  17/01/2013

Quyết định số 135/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

trang 73
  22/01/2013

Quyết định số 156/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức

trang 74
  24/01/2013

Quyết định số 179/QĐ-UBND về việc điều động công tác, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Phú Thọ

trang 75
  24/01/2013

Quyết định số 188/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức

trang 76
  26/12/2012

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh thành viên ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Cẩm Khê khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 77
  26/12/2012

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Cẩm Khê. Khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 78
  26/12/2012

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê Nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 79
  26/12/2012

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Cẩm Khê khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

trang 80