Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Trích yếu: về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê Nhiệm kỳ 2011 - 2016
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 26/12/2012
Có hiệu lực từ: 26/12/2012
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 02 ngày 28/01/2013
(trang 79)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365