Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 07 xuất bản ngày 10/07/2006: 14 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  07/06/2006

Quyết định số 1628 /2006/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải Phú Thọ

từ trang 04 đến trang 07
  08/06/2006

Quyết định số 1670 /2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về tên miền Internet và địa chỉ Internet cho hệ thống thông tin điện tử của UBND tỉnh Phú Thọ

từ trang 08 đến trang 20
  14/06/2006

Quyết định số 1708 /2006/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh

từ trang 21 đến trang 22
  16/06/2006

Quyết định số 1746 /2006/QĐ-UBND v/v Duyệt mức giá đo mật độ xương tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

trang 23
  23/06/2006

Quyết định số 1799 /2006/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 24 đến trang 26
  28/06/2006

Quyết định số 1861/2006/QĐ-UBND v/v phân chia loại đường và khu vực trong các đô thị để áp dụng tính thuế đất ở và khung mức tính thuế đất ở trên địa bàn tỉnh

từ trang 27 đến trang 37
  08/06/2006

Chỉ thị số 02/2006/CT- UBND về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố

từ trang 38 đến trang 40
  16/06/2006

Chỉ thị số 10 /2006/ CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006

từ trang 41 đến trang 42
  26/06/2006

Quyết định số 1344/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Hạ Hòa (nhiệm kỳ 2004 - 2009)

từ trang 43 đến trang 59
  02/06/2006

Quyết định số 1578/QĐ-UBND v/v thành lập Cụm công nghiệp Phú Hà,thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

từ trang 60 đến trang 61
  02/06/2006

Quyết định số 1579/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Lưu trữ thành Trung tâm Lưu trữ và Công báo

trang 62
  13/06/2006

Quyết định số 1698/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện Thanh Ba, nhiệm kỳ 2004 - 2009

trang 63
  23/06/2006

Quyết định số 1806/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao

trang 64
  23/06/2006

Quyết định số 1808/QĐ-UBND về việc cho phép Phòng Giáo dục trực thuộc UBND các huyện, thành, thị sử dụng thêm con dấu nổi

trang 65