Quyết định 1861/2006/QĐ-UBND

Trích yếu: v/v phân chia loại đường và khu vực trong các đô thị để áp dụng tính thuế đất ở và khung mức tính thuế đất ở trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 28/06/2006
Có hiệu lực từ: 08/07/2006
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 07 ngày 10/07/2006
(từ trang 27 đến trang 37)
Tổng số trang: 11
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365