Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 7-2013 : 26 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  14/06/2013

Quyết định số 1485/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

  14/06/2013

Quyết định số 1486/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

  14/06/2013

Quyết định số 1487/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

  24/06/2013

Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức

  25/06/2013

Quyết định số 1574/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

  25/06/2013

Quyết định số 1578/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

  27/06/2013

Quyết định số 1586/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

  27/06/2013

Quyết định số 1589/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ

  28/06/2013

Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu thủy lợi phí và tiền nước của các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  05/07/2013

Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

  05/07/2013

Quyết định số 1688/QĐ-UBND về việc điều động, luân chuyển cán bộ, công chức

  08/07/2013

Quyết định số 1689/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Thanh Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  12/07/2013

Quyết định số 1745/QĐ-UBND về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý III năm 2013

  15/07/2013

Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Phú Thọ

  15/07/2013

Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND quy định mức thu phí và tỷ lệ (%) phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô được để lại cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  15/07/2013

Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm học 2013 - 2014

  15/07/2013

Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận và Chi hội trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư

  15/07/2013

Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc thu, quản lý, sử dụng một số loại quỹ xã hội, nhân đạo, từ thiện và một số khoản huy động các tổ chức, nhân dân đóng góp hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  15/07/2013

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Đức Thiện

  15/07/2013

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016