Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND

Trích yếu: quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận và Chi hội trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 15/07/2013
Có hiệu lực từ: 25/07/2013
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 07 ngày 26/07/2013
(từ trang 16 đến trang 17)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365