Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 04 xuất bản ngày 28/03/2013: 6 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  06/03/2013

Quyết định số 02 /2013/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2012 đã hết hiệu lực pháp luật

từ trang 03 đến trang 08
  01/02/2013

Quyết định số 386 /QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011

từ trang 09 đến trang 152
  15/03/2013

Quyết định số 676/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Phú Thọ

từ trang 153 đến trang 161
  18/03/2013

Thông báo số 21/TB-UBND kết luận của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Dân Mạc tại buổi làm việc nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo các phương án xây dựng cầu Việt Trì mới qua sông Lô trên Quốc lộ 2

từ trang 162 đến trang 163
  19/03/2013

Quyết định số 701/QĐ-UBND về việc thành lập, quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Thọ

từ trang 164 đến trang 166
  25/03/2013

Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác Tư pháp trong thời gian tới

từ trang 168 đến trang 170