Quyết định 386 /QĐ-UBND

Trích yếu: về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 01/02/2013
Có hiệu lực từ: 01/02/2013
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 04 ngày 28/03/2013
(từ trang 09 đến trang 152)
Tổng số trang: 144
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365