Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội : 1 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  23/12/2015

Nghị quyết số 74/2015/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016