Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Chính sách xã hội : 1 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  14/12/2015

Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND về thông qua Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025