Tổng tập Công báo năm 2013

Lĩnh vực Công nghiệp : 1 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  23/10/2013

Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND về phát triển Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề huyện Thanh Ba, giai đoạn 2013 - 2020