Tổng tập Công báo năm 2018

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 22 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  27/11/2017

Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  11/12/2017

Chỉ thị số 13/CT - UBND về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong tình hình mới

  19/12/2017

Quyết định số 3489/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

  24/01/2018

Quyết định số 202/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2017

  27/02/2018

Quyết định số 458/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn 05 năm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

  29/03/2018

Quyết định số 668/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn 05 năm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

  04/04/2018

Quyết định số 689/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

  28/05/2018

Quyết định số 1188/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn 05 năm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ

  28/05/2018

Quyết định số 1189/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn 05 năm giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

  19/07/2018

Quyết định số 1728/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn 05 năm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  24/07/2018

Quyết định số 1763/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Lâm Thao là đô thị loại V trực thuộc huyện Lâm Thao

  24/07/2018

Quyết định số 1764/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Sông Thao là đô thị loại V trực thuộc huyện Cẩm Khê

  24/07/2018

Quyết định số 1767/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Hùng Sơn là đô thị loại V trực thuộc huyện Lâm Thao

  24/07/2018

Quyết định số 1770/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Thanh Ba là đô thị loại V trực thuộc huyện Thanh Ba

  26/07/2018

Quyết định số 1788/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức

  26/07/2018

Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức

  27/07/2018

Quyết định số 1819/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức

  11/09/2018

Quyết định số 2269/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

  12/09/2018

Chỉ thị số 10/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ

  19/09/2018

Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề và tăng cường hoạt động kinh doanh phát hành xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Phú Thọ