Tổng tập Công báo năm 2015

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 78 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  22/12/2014

Thông báo số 86/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại hội nghị nghe Sở Ngoại vụ báo cáo đề xuất triển khai các nội dung hợp tác với tỉnh Nara, Nhật Bản trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch và giáo dục

  27/12/2014

Quyết định số 3388/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016

  27/12/2014

Quyết định số 3389/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  30/12/2014

Quyết định số 3468/QĐ-UBND v/v ban hành danh mục tài liệu, vật mang bí mật nhà nước của tỉnh Phú Thọ

  31/12/2014

Quyết định số 3544/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Trung tâm Thông tin, tư vấn và dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ

  19/01/2015

Quyết định số 81/QĐ-UBND v/v điều chỉnh phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016.

  22/01/2015

Thông báo số 07/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại Hội nghị nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh Quy định một số điểm cụ thể về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  09/02/2015

Quyết định số 299/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương

  11/03/2015

Quyết định số 503/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ

  18/03/2015

Thông báo số 19/TB-UBND kết luận của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai dự án: Đường nối từ nút giao IC-9 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến đường 35 m thị xã Phú Thọ và cho Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vay 50 tỷ đồng để triển khai xây dựng 2 nút giao IC-7, IC-9 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

  20/03/2015

Thông báo số 23/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc tại Hội nghị triển khai công tác PBGDPL năm 2015 và tổ chức Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  30/03/2015

Thông báo số 28/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Công Thủy Liên quan Dự án thuỷ điện cột nước thấp Phú Thọ

  31/03/2015

Quyết định số 629/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ

  02/04/2015

Quyết định số 647/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức

  02/04/2015

Quyết định số 648/QĐ-UBND về việc điều động công tác cán bộ, công chức

  02/04/2015

Quyết định số 656/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ

  02/04/2015

Quyết định số 658/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

  02/04/2015

Quyết định số 659/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

  06/04/2015

Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  09/04/2015

Thông báo số 32/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Công Thủy về giải quyết những tồn tại liên quan đến công tác GPMB dự án: Xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ qua sông Lô, trên Quốc lộ 2