Tổng tập Công báo năm 2013

UBND thành phố Việt Trì ban hành: 1 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  15/10/2013

Quyết định số 9488/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố Việt Trì.