Tổng tập Công báo năm 2013

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 114 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  03/01/2013

Thông báo số 01/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Phú Thọ tại Hội thảo về “Kiểm soát mức sinh và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” ngày 27/12/2012

  04/01/2013

Quyết định số 33/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ

  05/01/2013

Thông báo số 02/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Thọ

  10/01/2013

Thông báo số 03/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Thao về tiến độ, kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1)

  11/01/2013

Quyết định số 78/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ quản lý doanh nghiệp

  11/01/2013

Quyết định số 79/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm, phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  11/01/2013

Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện Hạ Hòa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

  16/01/2013

Thông báo số 08/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy tại buổi làm việc với Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo Xây dựng - Địa ốc Việt Hân về tiến độ triển khai thực hiện dự án Khu đô thị Sinh thái - Du lịch nghỉ dưỡng - Thể thao Tam Nông

  17/01/2013

Quyết định số 126/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Công thương tỉnh Phú Thọ

  17/01/2013

Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Khu Di tích ‘lịch sử Đền Hùng, kiêm Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

  17/01/2013

Quyết định số 135/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

  22/01/2013

Quyết định số 156/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức

  24/01/2013

Quyết định số 179/QĐ-UBND về việc điều động công tác, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Phú Thọ

  24/01/2013

Quyết định số 188/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức

  28/01/2013

Quyết định số 231/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ, thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Phú Thọ

  29/01/2013

Quyết định số 249/QĐ-UBND v/v duyệt kế hoạch diện tích tưới, tiêu miễn thủy lợi phí cho các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn tỉnh năm 2013

  29/01/2013

Quyết định số 251/QĐ-UBND v/v Duyệt phương án hỗ trợ thiệt hại trên diện tích đất bị xô bồi ngập úng do Khu công nghiệp Thụy Vân tại xã Thụy Vân, xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 2012

  01/02/2013

Quyết định số 326/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Phú Thọ

  01/02/2013

Quyết định số 356/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

  01/02/2013

Quyết định số 358/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Phú Thọ, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ